Mutluluk Veren Bilgi

Ek MTV yürürlüğe girdi: İki taksitte ödenecek

0

Deprem nedeniyle oluşan finansman ihtiyacını karşılamak için bir defaya mahsus alınacak ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) esaslar belirlendi. Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt, tescili olan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak dâhil tüm taşıtlar ek MTV kapsamında yer alıyor. Bu ilave vergi, 2023’e mahsus olacak ve bir defa alınacak, bu yıl için ödenen tutar kadar olacak.

İKİ TAKSİTLE ÖDEME

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ‘ne yönelik düzenleme Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre kayıtlı taşıtlarla birlikte 31 Aralık tarihine kadar ilk defa tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere ek vergiye tabi olacak. Birinci taksiti ilgili kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti 2023 yılının kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek. İlgili yasanın yayım tarihi ile 31 Aralık 2023 arasında sicile ilk defa kayıt edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV’si ile birlikte peşin olarak tahsil edilecek.

Ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmeden, trafikten çekme, hurdaya çıkarma yapılamayacak. Yasanın yayım tarihinden sonraki bir tarihte taşıtın satış veya devrinin yapılması ek MTV’nin mükellefini değiştirmeyecek. Ek vergiyi taşıt kimin adına kayıtlıysa o ödeyecek. Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak. Mücbir sebep ilan edilen yerlerde deprem tarihi itibarıyla tescilli araçlar, evli yıkılan hasar görenlerin araçları, depremde hasar gören taşıtlardan ek vergi alınmayacak.

NASIL UYGULANACAK?

1-3
yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1.846 lira, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1.846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin yasalaşmasının ardından, ağustos ayı sonuna kadar 1.846, kasım ayı sonuna kadar yine 1.846 lira ek vergi ödeyecek. Ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.

İlgini Çekebilir  SPK'den 10 kişiye geçici işlem yasağı

İLK DEFA KAYITLI ARAÇLAR

YASANIN yayım tarihiyle 31 Aralık tarihleri arasında ilk defa kayıtlı olacak araçlar için de ek vergi bu taşıtların MTV’si ile birlikte peşin ödenecek. Üç yaşına kadar olan (1300 ve altı motor hacmi olanlarda) MTV 2 bin 120 lira olup, ek vergiyle birlikte 4 bin 240 lira ödenecek. Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak.

EK MTV’DE ÖDEME ÖRNEKLERİ

Örnek 1: (A), adına kayıt ve tescilli otomobilini 15/5/2023 tarihinde (B)’ye devretti. Bu durumda, 7456 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte adına kayıt ve tescilli taşıtı bulunan (B) ek MTV’nin mükellefi olacak.

Örnek 2: (C), adına kayıt ve tescilli otomobilini 21/8/2023 tarihinde (D)’ye devretti. Bu durumda, devir işlemi 7456 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapıldığından (D) ek MTV’nin mükellefi olmayacak.

Örnek 3: (A), yıllık motorlu taşıtlar vergisi tutarı 1.626 TL olan adına kayıt ve tescilli otomobilini 3/7/2023 tarihinde (B)’ye sattı.

Kanunun yayım tarihi itibarıyla bu taşıt (B) adına kayıt ve tescilli olduğundan söz konusu taşıta yıllık olarak tahakkuk ettirilen 1.626 TL’nin tamamı kadar ek MTV (B) adına tahakkuk edecek. Bu verginin ilk taksitinin ağustos ayı sonuna kadar, ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

Örnek 4: 9/9/2023 tarihinde ilk defa (A) adına kayıt ve tescil edilmiş otomobil cinsi taşıta 2023 yılının ikinci altı aylık dönemine isabet eden 1.272,5 TL tutarında motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirildi. Bu durumda, (A) adına bu tutar kadar ek MTV tahakkuk ettirilecek olup, bu vergi MTV ile birlikte peşin olarak ödenecek.

Kaynak:Sabah/Ekonomi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

1 + 8 =