Mutluluk Veren Bilgi

T.C. ZİLE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

0

ESAS NO : 2022/16 Tereke

Davacılar vekilleri tarafından Mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasında; YOZGAT ili, KADIŞEHRİ ilçesi, ÇAMSARAY mah/köy 25 Cilt, 2 Aile sıra no 31 sırada nüfusa kayıtlı 01/01/1956 doğumlu 23/07/2018 tarihinde vefat eden müteveffa FAZLI HASDEMİR’in (T.C.No:33644322726) terekesinin tespiti/tasfiyesi talep edilmiştir.

TMK’nun 620, 621 ve 634. Maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. M. 629 gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.26/05/2023

Basın No: ILN01836488

#ilan.gov.tr

Kaynak:Sabah/Ekonomi

İlgini Çekebilir  İşçide primden, memurda aylıktan kesinti yapılıyor
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

+ 60 = 69